Ogłoszenia

29 marca 2020 r.
5. Niedziela Wielkiego Postu
 1. Ze względu na ograniczenia odnoszące się do liczby uczestników liturgii i możliwość zarażenia w kościele, wierni mogą korzystać z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. Kościół pozostanie otwarty po Mszy o 11:00. Nie będzie Gorzkich Żali. Po południu Msza o 16:00.
 2. Msza od poniedziałku do soboty o 18:00. W sobotę Msza będzie odprawiona jako wigilia niedzieli. Wybierających się na Eucharystię proszę o branie pod uwagę przepisów dotyczących zgromadzeń. Gdyby okazało się, że w kościele jest już pięć osób, trzeba niestety wrócić do domu. Pierwszeństwo ma rodzina, która zgłosiła intencję (można kontaktować się z tą rodziną, aby spróbować określić ile osób będzie w kościele).
 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Nie będzie wizyty u chorych, ani typowej możliwości spowiedzi. W pierwszą niedzielę nie będzie zmiany tajemnic różańcowych.
 4. We wszystkich sprawach urzędowych, których nie da się odłożyć na później, proszę najpierw kontaktować się telefonicznie – nr tel. 13 438 23 11.
 5. Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 roku. Na stronie Archidiecezji Przemyskiej są także zapowiedzi rekolekcji.
 6. Intencje Mszy świętych:
  poniedziałek (18:00):
  wtorek (18:00):
  środa (18:00):  Śp. Krzysztof – intencja Danuty z rodziną
  czwartek (18:00):
  piątek (18:00):
  sobota (18:00):
  niedziela:
  08:00  Śp. Jan Futyra – intencja Burmistrza Gminy Jedlicze
  11:00  Śp. Krystyna Kut – intencja Aliny i Marka
  16:00  Śp. Adam Orzechowski – intencja uczestników pogrzebu