Duszpasterze

Ks. Stefan Śnieżek VI 1985 – VII 1989

Pierwszy proboszcz w parafii Dobieszyn. Zanim został proboszczem w Dobieszynie, był wikarym w Krośnie – Polance. Kanonicznego wprowadzenia do parafii dokonał Ks. Dziekan Tadeusz Buchowski dnia 23 czerwca 1985 roku na Mszy Św. o godz. 8. Z wielkim zapałem i poświęceniem oddał się budowie nowej parafii i kościoła. Bardzo szybko i sprawnie organizował prace, środki i ludzi. Cieszył się powszechnym szacunkiem i uznaniem wśród parafian. Wielką wagę przywiązywał do pracy z dziećmi i młodzieżą. Był lubiany przez ministrantów i scholę. Nigdy nie przypisywał sobie żadnych zasług, zawsze skromny, chcący pozostać w cieniu. Odszedł do parafii Stalle.

Ks. Józef Szeliga VII 1989 – VII 1994

Przyszedł z parafii w Rzeszowie, gdzie był wikariuszem. Kontynuował prace przy wykończeniu kościoła i budowie plebanii,w której jako pierwszy zamieszkał. W czasie Jego probostwa w Dobieszynie powstała grupa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Cieszył się sympatią wśród młodzieży, z którą bardzo dobrze się rozumiał. Odszedł do parafii Średnia Wieś.

Ks. Jan Wit VII 1994 – II 1997

Poprzednio obejmował parafię w Średniej Wsi. Bardzo chciał, aby rozwinęły się w parafii ruchy religijne. Udało się pod Jego przewodnictwem założyć zalążek Akcji Katolickiej, która umocniła się i trwa do dziś oraz Grupę Synodalną. Ks. Jan miał zamiłowanie do pisania wspomnień, założył kronikę parafialną. O każdym parafianinie chciał wiedzieć jak najwięcej. W czasie kiedy był proboszczem zaczęto budować kaplicę cmentarną, odbyły się też pierwsze w parafii Misje Sw. Odszedł z naszej parafii 2 II 1997 r. do Baryczy.

Ks. Tadeusz Ziaja II 1997 – nadal

Wcześniej był proboszczem parafii Lipa. Z wielkim zapałem przystąpił do budowania nowych struktur Rady Parafialnej. Szczególnie na sercu leżało mu wyposażenie świątyni oraz sprawne jej funkcjonowanie od strony technicznej. Zależało mu na wyposażeniu kościoła w ławki, co udało się zrealizować. Każda Msza Św. oraz Nabożeństwa odprawiane przez Ks. Proboszcza charakteryzują się szczególną starannością. Życie duchowe parafii nabrało większego rozmachu. Ks. Tadeusz Ziaja jest proboszczem dla ludzi wymagających przede wszystkim od siebie. Nie przesłania swoją osobą Pana Boga, powoli, ale konsekwentnie prowadzi chętnych do celu – zbawienia.