Ogłoszenia

Bardzo dziękujemy „interweniującym mieszkańcom” za promocję naszej parafii oraz darmową reklamę parafialnej strony internetowej w prasie.


Niektórzy parafianie wyrazili publicznie na swoich kontach w mediach społecznościowych poparcie dla skrajnie lewicowych poglądów oraz działań określonych środowisk, które takimi właśnie poglądami się kierują.

Jest rzeczą oczywistą, że istnieje swoboda wyrażania poparcia. Jednocześnie jednak powinno być zrozumiałe, że wcześniej należałoby się zastanowić kogo i po co się popiera, czyli jakie będą skutki. Należałoby także zauważyć fakt istnienia sytuacji, kiedy poparcie dla jednego poglądu jednocześnie jest sprzeciwem wobec innego poglądu. Zwięzłe ujęcie tego zjawiska stanowią słowa z Ewangelii: „Nikt nie może dwom panom służyć”.

Właściciele kont oznakowanych czerwonymi błyskawicami itp. zechcą zatem zastanowić się nad swoimi przekonaniami. Jeżeli komuś – w jego poglądach, w jego kulturze osobistej – bliżej do „Strajku Kobiet”, niż do chrześcijańskiego humanizmu i kultu religijnego, niech konsekwentnie wypisze dzieci z katechezy, niech nie prosi o chrzest, o komunię, niech zrezygnuje z katolickiego pogrzebu. Takie zachowanie, wynikające wprost z przyjętego światopoglądu, zostanie przyjęte ze zrozumieniem i szacunkiem. Jeżeli natomiast ktoś wyraził swoje publiczne poparcie dla poglądów, działań i środowisk antychrześcijańskich bezmyślnie – niech to poparcie wycofa i naprawi powstałe zgorszenie.


22 listopada 2020 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  1. Dziękujemy parafiankom, które z własnej inicjatywy w ubiegłym tygodniu uprzątnęły opadłe liście spod drzew rosnących przy kościele i plebanii.
  2. Za tydzień rozpoczyna się Adwent.
  3. Od poniedziałku do soboty msza o 17:30 (w sobotę msza wigilii niedzieli), spowiedź od 16:50 do 17:20. Jeżeli jest taka potrzeba, spowiedź możliwa także po mszy.
  4. Parafia uzyskała zgodę Kurii Metropolitalnej w Przemyślu na przekazanie cmentarza na własność komunalną. Do czasu przekazania cmentarza Miastu i Gminie Jedlicze obowiązywałaby umowa o zarządzanie cmentarzem przez JPGKiM. Przedsiębiorstwo przedstawiło propozycję umowy. Z treści wynika, że po stronie parafii będą: a) wszelkie działania inwestycyjno-remontowe (gdyby parafianie chcieli np. wyposażyć kaplicę, albo naprawiać ogrodzenie), b) usługi grabarza (takie usługi świadczą obecnie niektóre firmy pogrzebowe). Cennik usług świadczonych przez JPGKiM: a) opłata obowiązująca firmy budujące nagrobki i grobowce – 150 zł, b) opłata za miejsce na 20 lat – 410 zł, c) opłata za wjazd/wejście na cmentarz pobierana przy pochówku – 108 zł, d) wykup miejsca za życia z prawem budowy grobu murowanego przeznaczonego na podwójny pochówek – 467,40 zł, e) pozostawienie miejsca na dalsze 20 lat – 324 zł. Podane wartości są cenami brutto. Do tej pory nikt nie zgłosił się do księdza wyrażając przekonanie, że lepiej nie oddawać cmentarza. Jest moment, kiedy trzeba jeszcze raz zastanowić się nad problemem. Decyzja jest demokratycznym wyborem parafian, ksiądz niczego nie narzuca – duszpasterze się zmieniają, parafia zostaje. Jeżeli poważne argumenty przemawiają za zatrzymaniem cmentarza i znajdą się osoby, które będą w imieniu parafii wyznaczać miejsca pochówków, przyjmować opłaty, organizować prace porządkowe na cmentarzu (nie należy liczyć na przyjęcie tych obowiązków przez księdza), koniecznie należy to zgłosić w tym tygodniu – zanim zostaną podjęte działania zmierzające do rezygnacji z cmentarza parafialnego.

Intencje Mszy świętych:
poniedziałek: O zdrowie dla Jarosława
wtorek: Za śp. Krystynę Caban w 15. rocznicę śmierci i za śp. Tadeusza – intencja córki
środa: Za śp. Janusza Króla
czwartek: Za śp. Barbarę Wojciechowską – intencja synowej Anety
piątek: Za śp. Wandę i Adama Zeńczaków
sobota: Za zmarłych z rodzin Michalskich, Buczyńskich i Durałów
niedziela:
08:00 Za śp. Klementynę Jabłecką – intencja córki Lucyny z rodziną
11:00 Za śp. Jana Gancarza w 4. rocznicę śmierci
16:00 W intencji zmarłych przodków, krewnych, dobroczyńców i przyjaciół polecanych przez parafian